Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.

Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem is veilig voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder). Het aantal verkeersongevallen met letsel bedraagt in 2018 in Maldegem 4,8 per 1000 inwoners. We wensen dit aantal te verminderen met 15% tegen 2025.

Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers

Terug naar navigatie - Omschrijving

Een vlotte bereikbaarheid voor Maldegem stellen we voorop net zoals een kwaliteitsvolle weginfrastructuur. Hierbij geven we uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren we in de kwaliteit van de weginfrastructuur.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen een veilige fietsomgeving uit, zodat het voor iedereen veilig fietsen is in Maldegem. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat van mening is dat het veilig fietsen is in Maldegem te verhogen met 5% tegen 2025. In 2017 is 50% van mening dat het veilig fietsen is in Maldegem.

Beleidsdoelstelling: 2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

Terug naar navigatie - Omschrijving

We realiseren een veilig Maldegem. We verhogen het aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelfden onveilig voelt in Maldegem met 5% tegen 2025.