Financieel doelstellingenplan (M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Terug naar navigatie - Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdoelstelling en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:
•    het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota); 
•    het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet prioritaire beleidsdoelstellingen
•    het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de verrichtingen zonder beleid gelijkblijvend beleid).