Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3

Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 215,00 0,00 81.505,09 127.886,04 127.886,04 97.084,54
Uitgaven -7.359,02 -64.605,19 -52.419,00 -211.571,02 -211.967,71 -190.482,24
Totaal Exploitatie -7.144,02 -64.605,19 29.086,09 -83.684,98 -84.081,67 -93.397,70
F Financiering
Ontvangsten -39.612,18 384.416,52 204.506,00 239.198,00 229.286,00 229.286,00
Uitgaven -80.769,49 -76.131,73 -87.464,00 -99.421,00 -112.203,00 -124.654,00
Totaal Financiering -120.381,67 308.284,79 117.042,00 139.777,00 117.083,00 104.632,00
I Investering
Ontvangsten 90.796,63 74.869,08 1.625.224,01 2.943.370,14 506.756,36 1.143.906,70
Uitgaven -272.099,75 -824.853,95 -4.977.533,10 -8.501.701,93 -6.217.547,58 -1.582.155,79
Totaal Investering -181.303,12 -749.984,87 -3.352.309,09 -5.558.331,79 -5.710.791,22 -438.249,09

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit. 

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1

Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 215,00 0,00 81.505,09 127.886,04 127.886,04 97.084,54
Uitgaven -7.359,02 -64.605,19 -52.419,00 -211.571,02 -211.967,71 -190.482,24
Totaal Exploitatie -7.144,02 -64.605,19 29.086,09 -83.684,98 -84.081,67 -93.397,70
F Financiering
Ontvangsten -39.612,18 384.416,52 204.506,00 239.198,00 229.286,00 229.286,00
Uitgaven -80.769,49 -76.131,73 -87.464,00 -99.421,00 -112.203,00 -124.654,00
Totaal Financiering -120.381,67 308.284,79 117.042,00 139.777,00 117.083,00 104.632,00
I Investering
Ontvangsten 59.296,63 50.369,08 39.531,00 39.531,00 39.531,00 39.531,00
Uitgaven -94.043,23 -433.525,35 -631.518,53 -1.867.676,86 -772.207,00 -509.286,00
Totaal Investering -34.746,60 -383.156,27 -591.987,53 -1.828.145,86 -732.676,00 -469.755,00

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 81.505,09 127.886,04 127.886,04 97.084,54
Uitgaven 0,00 -57.244,62 -43.919,00 -198.071,02 -203.467,71 -182.982,24
Totaal Exploitatie 0,00 -57.244,62 37.586,09 -70.184,98 -75.581,67 -85.897,70
F Financiering
Ontvangsten 0,00 384.416,52 204.506,00 239.198,00 229.286,00 229.286,00
Uitgaven 0,00 -76.131,73 -87.464,00 -99.421,00 -112.203,00 -124.654,00
Totaal Financiering 0,00 308.284,79 117.042,00 139.777,00 117.083,00 104.632,00
I Investering
Ontvangsten 0,00 50.369,08 39.531,00 39.531,00 39.531,00 39.531,00
Uitgaven -94.043,23 -421.188,01 -204.506,00 -399.598,00 -322.286,00 -322.286,00
Totaal Investering -94.043,23 -370.818,93 -164.975,00 -360.067,00 -282.755,00 -282.755,00

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -7.500,00
Totaal Exploitatie 0,00 0,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -7.500,00
I Investering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 -184.600,00 -7.000,00 -7.000,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 -184.600,00 -7.000,00 -7.000,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1

2025-3-1-3 en 2025-3-1-4

Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
Totaal Exploitatie 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
I Investering
Uitgaven 0,00 0,00 -175.822,29 -713.478,86 -292.921,00 -180.000,00
Totaal Investering 0,00 0,00 -175.822,29 -713.478,86 -292.921,00 -180.000,00

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 31.500,00 24.500,00 1.585.693,01 2.903.839,14 467.225,36 1.104.375,70
Uitgaven -177.689,13 -391.328,60 -4.308.327,57 -6.634.025,07 -5.385.340,58 -1.042.869,79
Totaal Investering -146.189,13 -366.828,60 -2.722.634,56 -3.730.185,93 -4.918.115,22 61.505,91

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven -60.930,18 -38.500,74 -3.383,19 -8.116,07 0,00 0,00
Totaal Investering -29.430,18 -38.500,74 -3.383,19 -8.116,07 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zetten in op een doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom. 

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven -367,39 0,00 -37.687,00 0,00 -60.000,00 -30.000,00
Totaal Investering -367,39 0,00 -37.687,00 0,00 -60.000,00 -30.000,00