Staat van het financieel evenwicht (M2)

Schema M2: de staat van het financieel evenwicht

Terug naar navigatie - Schema M2: de staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:
• Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0.
• Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul.
De vergelijking met vorig meerjarenplan kan terugvonden worden in de bijhorende documentatie bundel.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt berekend door de gecorrigeerde leningslasten af te trekken van het exploitatiesaldo. De gecorrigeerde leningslasten wordt berekend door 8% te nemen van de openstaande schuld per 31/12/n-1. Deze 8% redeneert dat alle leningen gemiddeld op 12 jaar worden terugbetaald. 

Het geconsolideerd beeld van alle entiteiten: AGB, gemeente en OCMW geeft volgende cijfers:

In 2025 is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief. Dit komt omdat er heel wat nieuwe leningen worden opgenomen in de jaren 2023-2025 in het AGB Maldegem. Indien men ervan uitgaat dat 8% van de openstaande schuld moet worden afgelost, dan gaat men ervan uit dat er nog gemiddeld 12 jaar moet afbetaald worden voor die leningen. In realiteit is de gemiddelde looptijd van de leningen veel hoger, want de leningen zijn opgenomen op basis van een duur van 25 jaar. Daarnaast is er in het AGB Maldegem ook de terugbetaling van de erfpacht van het zwembad die een looptijd heeft van 99 jaar sinds 2004.