Strategische nota

Strategische nota

Terug naar navigatie - Strategische nota

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid. Deze nota focust op de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen. Deze nota geeft de gewijzigde strategische nota weer. In de documentatie bij het meerjarenplan kan een variante vorm teruggevonden worden waarbij het origineel meerjarenplan wordt vergeleken met de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025.

Elke beleidsdoelstelling bestaat uit een of meerdere actieplannen die zullen ondernomen worden om de beleidsdoelstelling te realiseren. Een actieplan is met andere woorden een verzameling van acties, de concrete stappen die we zullen maken om de hogere doelstelling te verwezenlijken. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in de strategische nota te focussen op de prioritaire acties (in plaats van prioritaire actieplannen). Prioritaire acties zijn acties waarover gerapporteerd wordt aan de raad. Wanneer een actie prioritair is, wordt het bovenliggende actieplan automatisch een prioritair actieplan. Ook de bovenliggende beleidsdoelstelling wordt dan prioritair. De prioritaire acties, en de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin zij kaderen, worden bestempeld als het prioritair beleid.

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties in deze strategische nota vindt u in de financiële nota het volgende weer: 
•    Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen); 
•    Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties en niet-prioritaire actieplannen. 

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie van dit rapport.