Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.
De geschrapte strategische beleidsdoelstelling "2025-4: Vooruitstrevend Maldegem" is samengevoegd met strategische beleidsdoelstelling 2025-1 vanaf 2021. De cijfers in de financiële tabellen zijn samengeteld vanaf 2020.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1

Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven -162.719,56 -497.700,80 -118.293,79 -157.473,33 -95.223,33 -109.034,50
Totaal Exploitatie -162.719,56 -497.700,80 -118.293,79 -157.473,33 -95.223,33 -109.034,50
I Investering
Uitgaven -292.760,70 -196.687,68 -684.813,29 -2.172.111,93 -1.162.845,00 -1.577.845,00
Totaal Investering -292.760,70 -196.687,68 -684.813,29 -2.172.111,93 -1.162.845,00 -1.577.845,00

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. 
We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de digitale dienstverlening  en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen. 

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven -13.916,08 -10.551,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Exploitatie -13.916,08 -10.551,99 0,00 0,00 0,00 0,00
I Investering
Uitgaven -68.596,95 -52.840,76 -246.794,86 -177.845,00 -365.845,00 -1.517.845,00
Totaal Investering -68.596,95 -52.840,76 -246.794,86 -177.845,00 -365.845,00 -1.517.845,00

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven 0,00 -52.840,76 -201.794,86 -30.000,00 -280.000,00 -1.450.000,00
Totaal Investering 0,00 -52.840,76 -201.794,86 -30.000,00 -280.000,00 -1.450.000,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven -328,19 -1.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Exploitatie -328,19 -1.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I Investering
Uitgaven -2.897,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering -2.897,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven -182.739,40 -78.938,07 -297.432,32 -1.837.266,93 -640.000,00 -5.000,00
Totaal Investering -182.739,40 -78.938,07 -297.432,32 -1.837.266,93 -640.000,00 -5.000,00

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven -182.739,40 -78.938,07 -257.609,35 -552.500,00 -140.000,00 -5.000,00
Totaal Investering -182.739,40 -78.938,07 -257.609,35 -552.500,00 -140.000,00 -5.000,00

Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We trachten het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt 

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 -13.775,85 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00
Totaal Exploitatie 0,00 0,00 -13.775,85 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00

Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)

2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken

2025-1-4 Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025

2025-1-5 / 4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025

2025-1-6 / 4-6 Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025

2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%

Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Uitgaven -113.183,95 -487.148,81 -104.517,94 -143.473,33 -81.223,33 -95.034,50
Totaal Exploitatie -113.183,95 -487.148,81 -104.517,94 -143.473,33 -81.223,33 -95.034,50
I Investering
Uitgaven -41.424,35 -64.908,85 -140.586,11 -157.000,00 -157.000,00 -55.000,00
Totaal Investering -41.424,35 -64.908,85 -140.586,11 -157.000,00 -157.000,00 -55.000,00