Overzicht van de kredieten (M3)

Schema M3: Overzicht van de kredieten

Terug naar navigatie - Schema M3: Overzicht van de kredieten

Dit schema geeft per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat de kredietbewaking van belang is. Indien één van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is een aanpassing van het meerjarenplan nodig.
In dit schema moeten er maar 2 jaar gerapporteerd worden.