Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan

Vergelijking met het vorig MJP 2 2020-2025

Terug naar navigatie - Vergelijking met het vorig MJP 2 2020-2025

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorig meerjarenplan zijn:

1. Investeringsprojecten werden herraamd op basis van huidige prijzen en de ontwerpen werden verder verfijnd voor o.a. volgende projecten:

  • Grondige renovatie van de ontmoetingscentra Middelburg, Donk, Adegem en de chiro lokalen in Kleit
  • Verbouwing en aanbouw van de brandweerkazerne
  • Aanpassingswerken Zwembad Sint-Anna die worden gefinancierd door een toegestane lening aan het AGB Maldegem
  • Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem

2. Het huidige bestuur wenst meer in te zetten op

  • Digitalisatie van de dienstverlening en interne werking
  • Klimaat met het Lokaal energie en Klimaatplan 2.0 en het verduurzamen van het eigen patrimonium

3. Bepaalde projecten van het vorig bestuur werden geschrapt

  • Evenementensite
  • Nieuw cultuurcentrum in centrum Maldegem
  • Renovatie Sint-Anna kasteel

4. Meer inzetten op eigen personeel i.p.v outsourcing van bepaalde taken

5. Het behouden van de buitenschoolse kinderopvang

6. Ook in 2022 werden er extra toelagen uitbetaald aan verenigingen i.k.v. het coronafonds.

7. Sterk stijgende energiekosten

8. Sterk stijgende personeelskosten

9. Stijgende werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Zorgbedrijf, Politiezone, Hulpverleningszone,... 

10. Oekraïense vluchtelingen

11. Integratie van de jaarrekeningcijfers van 2021

12. Extra middelen Vlaamse Overheid

Onderstaande grafieken geven de wijzigingen terug.