Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Terug naar navigatie - Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

De financiële schulden in het schema T4 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur (gemeente en OCMW) en ten
laste van derde. De evolutie geeft een zicht op:
• Nieuwe leningen
• Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

De nieuwe leningen zijn inclusief de zogezegde lease die moet ingeboekt worden voor de nieuwe investeringen gedaan door Fluvius in het kader van het verLEDden van de openbare verlichting.