M2 schema wijzigingen

M2W schema

Terug naar navigatie - M2W schema

Dit schema geeft de staat van het financieel evenwicht na deze meerjarenplanaanpassing ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

De jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers uit de jaarrekening. De kolom "wijziging" van het jaar 2021 geeft het verschil tussen de vorige meerjarenplanaanpassing en de jaarrekening cijfers van dat jaar.