Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 Gemeente & OCMW
  1. Blz. 2 Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 Gemeente & OCMW
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Strategische nota
    1. Blz. 7 Strategische nota
   3. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1
    3. Blz. 11 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 12 Omschrijving
     2. Blz. 13 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1
     3. Blz. 14 Prioritair actieplan
      1. Blz. 15 Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
       1. Blz. 16 A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.
       2. Blz. 17 A-1-1-1-03 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.
      2. Blz. 18 Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
       1. Blz. 19 A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst
     4. Blz. 20 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-1
     5. Blz. 21 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling: 2025-1-1
    4. Blz. 22 Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
     1. Blz. 23 Omschrijving
     2. Blz. 24 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2
     3. Blz. 25 Prioritair actieplan
      1. Blz. 26 Actieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
       1. Blz. 27 A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne
     4. Blz. 28 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1
    5. Blz. 29 Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7
     3. Blz. 32 Prioritair actieplan
      1. Blz. 33 Actieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
       1. Blz. 34 A-1-7-1-01 Inzetten op participatie
    6. Blz. 35 Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4
     1. Blz. 36 Prioritair actieplan
      1. Blz. 37 Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4
       1. Blz. 38 A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.
       2. Blz. 39 A-4-2-1-02 Restyling infomagazine.
    7. Blz. 40 Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)
   4. Blz. 41 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
    1. Blz. 42 Omschrijving
    2. Blz. 43 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2
    3. Blz. 44 Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025
     1. Blz. 45 Omschrijving
     2. Blz. 46 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1
     3. Blz. 47 Prioritair actieplan
      1. Blz. 48 Actieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)
       1. Blz. 49 A-2-1-1-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.
    4. Blz. 50 Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers
     1. Blz. 51 Omschrijving
     2. Blz. 52 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2
     3. Blz. 53 Prioritair actieplan
      1. Blz. 54 Actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen
       1. Blz. 55 A-2-2-1-01 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.
      2. Blz. 56 Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur
       1. Blz. 57 A-2-2-3-04 Vernieuwen centrumstraten.
     4. Blz. 58 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1
     5. Blz. 59 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3
     6. Blz. 60 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2
    5. Blz. 61 Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
     1. Blz. 62 Omschrijving
     2. Blz. 63 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3
     3. Blz. 64 Prioritair actieplan
      1. Blz. 65 Actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving
       1. Blz. 66 A-2-3-1-01 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.
    6. Blz. 67 Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2
   5. Blz. 68 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
    1. Blz. 69 Omschrijving
    2. Blz. 70 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3
    3. Blz. 71 Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact
     1. Blz. 72 Omschrijving
     2. Blz. 73 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1
     3. Blz. 74 Prioritair actieplan
      1. Blz. 75 Actieplan: 2025-3-1-1: CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030
       1. Blz. 76 A-3-1-1-02 Straatverlichting aanpassen en verLEDden.
       2. Blz. 77 A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie.
       3. Blz. 78 A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.
      2. Blz. 79 Actieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
       1. Blz. 80 A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem
     4. Blz. 81 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-1
     5. Blz. 82 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2
     6. Blz. 83 Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1
    4. Blz. 84 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 85 Omschrijving
     2. Blz. 86 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2
     3. Blz. 87 Prioritair actieplan
      1. Blz. 88 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 89 A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten
       2. Blz. 90 A-3-2-1-09 Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Pollepelstraat.
     4. Blz. 91 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-2-1
    5. Blz. 92 Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom
     1. Blz. 93 Omschrijving
     2. Blz. 94 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3
     3. Blz. 95 Prioritair actieplan
      1. Blz. 96 Actieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
       1. Blz. 97 A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.
     4. Blz. 98 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-3-1
     5. Blz. 99 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3
   6. Blz. 100 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 101 Omschrijving
    2. Blz. 102 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
    3. Blz. 103 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 104 Omschrijving
     2. Blz. 105 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
     3. Blz. 106 Prioritair actieplan
      1. Blz. 107 Actieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat
       1. Blz. 108 A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.
      2. Blz. 109 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 110 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
     4. Blz. 111 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1
   7. Blz. 112 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
    1. Blz. 113 Omschrijving
    2. Blz. 114 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
    3. Blz. 115 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.
     1. Blz. 116 Omschrijving
     2. Blz. 117 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
     3. Blz. 118 Prioritair actieplan
      1. Blz. 119 Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.
       1. Blz. 120 A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats.
      2. Blz. 121 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
       1. Blz. 122 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
       2. Blz. 123 A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
       3. Blz. 124 A-6-1-2-05 Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum
      3. Blz. 125 Actieplan: 2025-6-1-4: Meer cultuur in het centrum van Maldegem.
       1. Blz. 126 A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.
      4. Blz. 127 Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
       1. Blz. 128 A-6-1-6-05 Aankoop grond voor nieuwe evenementen en jeugdsite
       2. Blz. 129 A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen
      5. Blz. 130 Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem
       1. Blz. 131 A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem
      6. Blz. 132 Actieplan: 2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
       1. Blz. 133 A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk
       2. Blz. 134 A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg
       3. Blz. 135 A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem
     4. Blz. 136 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-6
     5. Blz. 137 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8
     6. Blz. 138 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-9
     7. Blz. 139 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
    4. Blz. 140 Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.
     1. Blz. 141 Omschrijving
     2. Blz. 142 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-2
     3. Blz. 143 Prioritair actieplan
      1. Blz. 144 Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.
       1. Blz. 145 A-6-2-1-01 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen
       2. Blz. 146 A-6-2-1-03 Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.
     4. Blz. 147 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-2-1
    5. Blz. 148 Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.
     1. Blz. 149 Omschrijving
     2. Blz. 150 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-3
     3. Blz. 151 Prioritair actieplan
      1. Blz. 152 Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.
       1. Blz. 153 A-6-3-3-01 Installatie haalbare woonzorgzone.
     4. Blz. 154 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-3-3
     5. Blz. 155 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-3
    6. Blz. 156 Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
     1. Blz. 157 Omschrijving
     2. Blz. 158 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4
     3. Blz. 159 Prioritair actieplan
      1. Blz. 160 Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.
       1. Blz. 161 A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief.
      2. Blz. 162 Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
       1. Blz. 163 A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.
       2. Blz. 164 A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.
     4. Blz. 165 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-1
     5. Blz. 166 Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-2
     6. Blz. 167 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-4
  3. Blz. 168 Financiële nota
   1. Blz. 169 Financieel doelstellingenplan (M1)
    1. Blz. 170 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
   2. Blz. 171 Staat van het financieel evenwicht (M2)
    1. Blz. 172 Schema M2: de staat van het financieel evenwicht
   3. Blz. 173 Overzicht van de kredieten (M3)
    1. Blz. 174 Schema M3: Overzicht van de kredieten
  4. Blz. 175 Toelichting
   1. Blz. 176 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
    1. Blz. 177 Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
   2. Blz. 178 Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)
    1. Blz. 179 Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
   3. Blz. 180 Investeringsprojecten (T3)
    1. Blz. 181 Schema T3: Investeringsprojecten
   4. Blz. 182 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
    1. Blz. 183 Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden
   5. Blz. 184 Wijzigingen financiële risico's
    1. Blz. 185 Financiële risico's
    2. Blz. 186 1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
    3. Blz. 187 2. Risico: ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
    4. Blz. 188 3. Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen
    5. Blz. 189 4. Risico: financiële impact COVID-19 pandemie
    6. Blz. 190 5. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
    7. Blz. 191 6. Risico: betwistingen en rechtszaken
    8. Blz. 192 7. Risico: Fraude in betalingsverkeer
    9. Blz. 193 8. Risico: Toegestane (bank) waarborgen
    10. Blz. 194 9. Risico: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
    11. Blz. 195 10. Risico: dalende dividenden uit IMEWO
    12. Blz. 196 11. Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
    13. Blz. 197 12. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden
    14. Blz. 198 13. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater
    15. Blz. 199 14. Risico: opvolgen inkomende subsidies
    16. Blz. 200 15. Risico: beleid rond structureel onvermogende debiteuren
    17. Blz. 201 16. Risico: Stijgende energieprijzen
    18. Blz. 202 17. Risico: Stijgende bouwkosten
    19. Blz. 203 18. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering
   6. Blz. 204 Grondslagen en assumpties
    1. Blz. 205 Grondslagen en assumpties
   7. Blz. 206 Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan
    1. Blz. 207 Vergelijking met het vorig MJP 2 2020-2025
  5. Blz. 208 Documentatie
   1. Blz. 209 Omgevingsanalyse
    1. Blz. 210 Document Omgevingsanalyse
   2. Blz. 211 ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
    1. Blz. 212 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
   3. Blz. 213 Overzicht personeelsinzet
    1. Blz. 214 Overzicht VTE
   4. Blz. 215 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden
    1. Blz. 216 Overzicht
   5. Blz. 217 Verbonden entiteiten
    1. Blz. 218 Verbonden entiteiten
   6. Blz. 219 Overzicht belastingen
    1. Blz. 220 Belastingontvangsten per jaar
   7. Blz. 221 Overzicht investeringen
    1. Blz. 222 Investeringen per jaar
   8. Blz. 223 Toegekende werkings- en investeringssubsidies
    1. Blz. 224 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
   9. Blz. 225 M2 schema wijzigingen
    1. Blz. 226 M2W schema
  6. Acties
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap