Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste lezer,

Hierbij stellen we de derde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van het lokaal bestuur Maldegem voor.
Via deze aanpassing van het meerjarenplan wenst het bestuur u te informeren over de geplande projecten en lijnen voor de komende periode.
Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle doelstellingen en kredieten voor zowel de gemeente als het OCMW Maldegem, conform de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus.

Er dringt zich een derde wijziging van het meerjarenplan op om volgende redenen:

 • Investeringsprojecten werden herraamd op basis van huidige prijzen en de ontwerpen werden verder verfijnd:
  • Grondige renovatie van de ontmoetingscentra Middelburg, Donk, Adegem en de chiro lokalen in Kleit
  • Verbouwing  van de brandweerkazerne
  • Aanpassingswerken zwembad Sint-Anna
  • Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem
  • Rioleringsprojecten
 • Het huidig bestuur wenst meer in te zetten op:
  • Digitalisatie van de dienstverlening en interne werking
  • Klimaat met het Lokaal energie en Klimaatplan 2.0 en het verduurzamen van het eigen patrimonium
  • Inzetten op eigen personeel en het verhogen van personeelstevredenheid.
 • Bepaalde projecten werden geschrapt
  • Evenementensite
  • Nieuw cultuurcentrum in centrum Maldegem
  • Renovatie Sint-Anna kasteel
  • Aanpassingswerken gemeentehuis
  • Aankoop percelen Reesinghe
 • Ook in 2022 werden er extra toelagen uitbetaald aan verenigingen i.k.v. het coronafonds.
 • Sterk stijgende energiekosten
 • Sterk stijgende personeelskosten

Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het ‘gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar’ meegeteld te worden. Bij de opmaak van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd dit bedrag geraamd. Inmiddels is de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente opgemaakt en kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.

In deze aanpassing meerjarenplan staat ca. 66 miljoen euro aan investeringsuitgaven ingeschreven, dit is een stijging met ca. 1 miljoen euro ten opzichte van de tweede wijziging het originele meerjarenplan (december 2021). 
Niet alle beleid kan worden vertaald via investeringen. Zo besteedt het bestuur jaarlijks ca. 37 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven. 

Het bestuur zal deze plannen realiseren binnen de beschikbare financiële ruimte. Er wordt dan ook een sluitende aanpassing van het meerjarenplan voorgelegd met voor alle budgetjaren een positief beschikbaar budgettair resultaat, en een positieve autofinancieringsmarge en een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025. 

Het lokaal bestuur Maldegem zal voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties kort blijven opvolgen. 

Wij wensen u een aangename lectuur. 

 


Maldegem, 9 november 2022

Koenraad De Ceuninck  – Burgemeester                Koen Cromheecke – Algemeen directeur (wnd.)