Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5

Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00 13.040,00
Uitgaven -22.158,90 0,00 -22.500,00 -33.540,00 -33.371,00 -33.371,00
Totaal Exploitatie -22.158,90 0,00 -22.500,00 -20.500,00 -20.331,00 -20.331,00
I Investering
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 2.523.200,49 1.400.469,00 83.247,29
Uitgaven -130.295,64 -66.079,12 -323.229,68 -4.196.343,07 -2.662.679,90 -766.229,26
Totaal Investering -130.295,64 -66.079,12 -323.229,68 -1.673.142,58 -1.262.210,90 -682.981,97

Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00 13.040,00
Uitgaven -22.158,90 0,00 -22.500,00 -33.540,00 -33.371,00 -33.371,00
Totaal Exploitatie -22.158,90 0,00 -22.500,00 -20.500,00 -20.331,00 -20.331,00
I Investering
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 2.523.200,49 1.400.469,00 83.247,29
Uitgaven -130.295,64 -66.079,12 -323.229,68 -4.196.343,07 -2.662.679,90 -766.229,26
Totaal Investering -130.295,64 -66.079,12 -323.229,68 -1.673.142,58 -1.262.210,90 -682.981,97

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
E Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00 13.040,00
Uitgaven -16.108,90 0,00 -22.500,00 -33.540,00 -33.371,00 -33.371,00
Totaal Exploitatie -16.108,90 0,00 -22.500,00 -20.500,00 -20.331,00 -20.331,00
I Investering
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00