Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2

Terug naar navigatie - Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 0,00 3.858,33 3.858,33 160.635,46 0,00 7.500,00
Uitgaven -236.646,77 -142.505,29 -834.258,20 -380.000,00 -70.000,00 -40.000,00
Totaal Investering -236.646,77 -138.646,96 -830.399,87 -219.364,54 -70.000,00 -32.500,00

Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven -837,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering -837,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 0,00 3.858,33 3.858,33 160.635,46 0,00 7.500,00
Uitgaven -21.387,29 -142.505,29 -523.731,20 -380.000,00 -70.000,00 -40.000,00
Totaal Investering -21.387,29 -138.646,96 -519.872,87 -219.364,54 -70.000,00 -32.500,00

Prioritair actieplan

Terug naar navigatie - Prioritair actieplan

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-1
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Uitgaven 0,00 -35.330,92 -143.208,91 -290.000,00 -30.000,00 0,00
Totaal Investering 0,00 -35.330,92 -143.208,91 -240.000,00 -30.000,00 0,00

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-2-2-3
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 110.635,46 0,00 7.500,00
Uitgaven 0,00 -86.497,43 -360.999,18 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00
Totaal Investering 0,00 -86.497,43 -360.999,18 35.635,46 -25.000,00 -17.500,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Ontvangsten 0,00 3.858,33 3.858,33 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 0,00 -20.676,94 -19.523,11 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Totaal Investering 0,00 -16.818,61 -15.664,78 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3

Terug naar navigatie - Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven -214.422,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering -214.422,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2

Terug naar navigatie - Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2

2025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023 Krediet 2024 Krediet 2025
I Investering
Uitgaven 0,00 0,00 -310.527,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 -310.527,00 0,00 0,00 0,00